Aanmeldformulier voor nieuwe leden

Persoonsgegevens


Machtiging

Ondergetekende,

  • Verklaart kennis genomen te hebben van de contributieregeling van volleybalvereniging ActiveRooy. 
  • Verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan volleybalvereniging ActiveRooy, p/a Monikestraat 23 te Venray, voor de automatische incasso van de geldende contributiebedragen ten laste van

     IBAN checken? http://www.ibannl.org/iban-check/


Toestemming verwerking persoonsgegevens

Met dit aanmeldformulier verstrekt u persoonsgegevens aan ActiveRooy. Hiermee geeft u tevens toestemming om deze gegevens in de administratie te verwerken. ActiveRooy gebruikt hiervoor een beveiligde webapplicatie (Sportlink).

Naam, e-mailadres en telefoonnummer worden beschikbaar gesteld aan aangewezen functionarissen om u te kunnen benaderen.


Toestemming gebruik beeldmateriaal

Via onze website en social media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de activiteiten van onze vereniging. Hiervoor maken we gebruik van foto’s en soms video’s. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leden of onze relaties schade kunnen ondervinden. We vinden het belangrijk om hiervoor uw toestemming te vragen.

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt en gepubliceerd. Het kan voorkomen dat tijdens activiteiten andere mensen foto’s maken. Wij gaan ervan uit dat zij ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.

(U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven)