Jubileum 50 jaar

In 2007 werd met een aantal activeiten en evenementen het 50 jarig jubileum gevierd.

Oudlid Guido van den Tillaart schreef het historisch verantwoorde en leuke jubileumboek vol met interviews en anekdotes en behalve een groots re√ľnie- annex jubileumfeest werd het hele jaar met feestelijke activiteiten omlijst. Tijdens het jubileumfeest op 6 oktober 2007 werd Martin Hendriks tot erevoorzitter van de vereniging benoemd. Een bekroning op zijn grote staat van dienst voor het volleybal in Venray.