Nieuws uit de stafvergadering

Op 15 september 2021 organiseerde het bestuur weer eens een fysieke bijeenkomst om met de 'stafleden' te kijken hoe het binnen de vereniging reilt en zeilt. Gelukkig worden de coronamaatregelen weer wat teruggeschroefd en wordt er weer gevolleybald. 

Met 9 man/vrouw sterk vond de stafvergadering plaats bij een van de sponsoren, proeflokaal Goesting. De opening werd verzorgd door het nieuwste bestuurslid Erik Broeren.
Er werd een breed scala aan onderwerpen gesproken. Hieronder een kleine greep hieruit.

Zo kon Henriëtte als penningmeester bekend maken dat een deel van de huur van de sporthal over de periode maart-mei 2021 vergoed wordt wegens de corona beperkingen. Dit zal meegenomen worden bij het berekenen van de contributie van het seizoen 2021-2022.

De ledenadministratie loopt goed. Wel speelt er nog een dingetje. In verband met de privacy wetgeving (AVG) is al lange tijd geleden een verzoek naar de leden gegaan om een formuliertje in te vullen. Nog steeds heeft niet iedereen dat ingevuld. Er wordt nog 1 herinnering verstuurd. Bij uitblijven van reactie kunnen die mensen niet meer op een teamfoto, omdat daar bijv. geen toestemming voor gegeven is. Hopelijk stuurt iedereen die dat niet gedaan heeft alsnog het formulier in.

De website is met name rondom de teaminfo achterhaald, mede door de 2 verloren seizoenen. Afgesproken is dat de teaminfo offline gaat en weer verschijnt als de info bijgewerkt is. Voor deze informatie en andere zaken die spelen zullen de teamvertegenwoordigers via de appgroep gevraagd worden om input.

De feest-/activiteitencommissie gaat ook weer opstarten. Er zijn al ideeën om weer wat leukt te organiseren. We zijn benieuwd!

De bestuursleden willen bij de teams langsgaan voor een (hernieuwde) kennismaking en wat zaken te toe te lichten die spelen rondom de club.

Tot slot werd stil gestaan bij het afscheid van Theo Scholten als bestuurslid. Theo heeft zich lange tijd vol ingezet in het bestuur waarin hij veel werk verzette, o.a. voor technische zaken. Daarnaast is hij jarenlang trainer/coach geweest van meerdere teams uit de damesafdeling. Op dit moment traint hij heren 1 en coach hij de thuiswedstrijden. Gelukkig is hij dus niet uit beeld, maar doet nu een verdiend stapje terug. 
Uiteraard werd een hartelijk dankwoord van Hanny vergezeld van een leuk en lekker presentje. Theo, bedankt!