Ledenvergadering met gouden randje

Tijdens de 2e ledenvergadering in 2022 waren er naast de serieuze onderwerpen ook weer twee jubilea te vieren.

Dat het vergaderschema van de ledenvergadering nog enigszins in de war was vanwege de coronaperiode had de pret niet mogen drukken. Toch bleek de tweede ledenvergadering in 7 maanden tijd mogelijk te veel van het goede voor een aantal leden. Het bestuur mocht zich ditmaal op deze 23e november in een iets mindere opkomst verheugen dan anders. Gelukkig plakte de aanwezigheid van een aantal ereleden een dikke pleister op de wonde.

Gestart werd met een terugblik op het afgelopen seizoen 2021-2022 wat nog een onderbreking kende vanwege de corona maatregelen. Met Dames 2 en meisjes B waren er twee kampioenschappen te vieren. Toch weer een mooi sportief resultaat.
Met een positieve beoordeling van de kascommissie werd het bestuur weer decharge verleend over het afgelopen jaar.

Traditiegetrouw worden tijdens de ledenvergadering de jubilarissen gehuldigd. Ditmaal waren er twee jubilea te vieren, opnieuw onder het toeziend oog van erevoorzitter Martien Hendriks. Ger Vervoort werd gefeliciteerd met het 25-jarig jubileum. Daarop volgend werd van zilver  doorgewisseld naar goud toen Hanny de felicitaties en bijbehorend bloemetje mocht overhandigen aan Marij Dinjens die de vijftig jaar vol wist te maken. Zeker zo bijzonder is het dat Marij nog steeds als actief spelend lid bij dames recreanten wekelijks in de sporthal te vinden is. Een jubileum met een dikke gouden rand dus!

 

De rode draad door de ledenvergadering was toch wel de behoefte aan ondersteuning op allerlei terreinen. Meest dringend is de opvolging van Janneke voor wedstrijdzaken. Die vacature moet op korte termijn toch echt opgevuld zijn wil het vervolg van de competitie soepel willen verlopen.
Daarnaast bleek dat een beperkt aantal mensen, met name bij het bestuur, wel erg veel taken op zich hebben genomen. Slotsom van de avond was dat hier de grootste uitdaging ligt waarvan de handschoen snel opgepakt moet worden.